Smluvní podmínky

 

Písemně potvrzenou rezervaci pro individuální hosty je možno zrušit bez storno-poplatku 3 dny před příjezdem. 2 – 1 den před příjezdem a při nedojezdu může být účtován stornopoplatek objednateli ve výši 100% ceny první noci. Pro skupinové rezervace platí podmínky dle níže uvedené tabulky. Pro cestovní kanceláře platí storno podmínky pro skupinové rezervace.

Stornopodmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb ze strany objednavatele.

Při dřívějším odjezdu nevzniká objednateli nárok na vrácení peněz za neodbydlené noci.

Při platbách poukázkami Sodexo- Flexi Pass, bude k ceně připočtena částka 10% z celkové ceny služby.

Ubytovatel si vyhrazuje právo vybírat vratnou kauci 5000,- Kč za pokoj.

Individuální host

  • písemně potvrzenou rezervaci je možno zrušit bez stornopoplatku 3 dny před příjezdem
  • 48 hodin a méně před příjezdem a nedojezd je účtován ve výši 100% ceny

V případě nedojezdu klientů či storna z důvodů neodvratitelných událostí nebo jiné pochopitelné záležitosti (tzv. vyšší moci) se stornopoplatek po ohlášení a dohodě neúčtuje.

Za písemnou objednávku se považuje taková, která splňuje všechny náležitosti a je odeslána buď poštou, faxem, e-mailem nebo prostřednictvím webového rezervačního formuláře.

Náležitosti písemné objednávky: přesná adresa a jméno objednavatele, datum vystavení, číslo objednávky, IČO, DIČ, bankovní spojení, eventuelně výpis z obchodního rejstříku či kopii živnostenského listu.

Penzion si vyhrazuje právo vystavit před příjezdem zálohovou fakturu, splatnou před počátkem akce. Telefonická rezervace je držena do 17:00 v den nástupu, neohlásí-li host nejpozději v den nástupu pozdější příjezd a nepotvrdí-li svoji rezervaci, jek pokoj nabídnut další osobě bez náhrady pro původního hosta. Doporučujeme všem hostům písemné rezervace, aby se předešlo problémům s vyčerpanou kapacitou.

Ubytovatel si vyhrazuje práv vybírat vratnou kauci 5000,-Kč za pokoj.

Skupinová rezervace

Penzion je oprávněn účtovat storno poplatky u skupin nad 10 osob v níže uvedených případech:

30-23 dní před příjezdem

10% první noci

22-14 dní před příjezdem

30% první noci

13-08 dní před příjezdem

50% první noci

07-02 dny před příjezdem

75% pobytu

01 noc - nedojezd

100% pobytu

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou smluvní a lze je ve zvláštních případech upravit další smlouvou.

U Gigantu = různé ubytování na
jednom místě v Plzni

Žijte Plzeň, žijte
Evropské hlavní město kultury