GDPR

Informace o zpracování osobních údajů pro ubytované a pro návštěvníky wellness

 

Správcem Vašich osobních údajů je společnost HURPEZ spol. s r. o., IČ 47717131, se sídlem Chvojová 72/1, Doudlevce, 301 00 Plzeň, kontaktní údaje: tel. +420 606 652 427, e-mail [email protected].

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je získání údajů pro jednání o uzavření smlouvy o ubytování nebo o poskytnutí služeb s ubytováním souvisejících, včetně vedení telefonické, příp. e-mailové korespondence směřující k uzavření smlouvy (k dohodnutí podrobností Vašeho ubytování).

Pokud se u nás ubytujete, zpracováváme následující Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, e-mail, telefon, údaje o ubytování (druh pokoje, datum příjezdu a odjezdu, druh balíčku ubytovacích a/nebo wellness služeb apod.), státní občanství, číslo platební karty. Vaše jméno, příjmení a bydliště potřebujeme pro Vaši identifikaci při uzavření smlouvy. Váš e-mail a telefon potřebujeme pro vedení komunikace před i po uzavření smlouvy (např. v případě přesunu termínu ubytování, zrušení ubytování apod.). Údaj o státním občanství potřebujeme z důvodu povinnosti oznamovat ubytování cizinců cizinecké policii. Číslo platební karty můžeme vyžadovat při rezervaci ubytování prostřednictvím on-line rezervačních portálů třetích stran (Booking.com, Trivago) za účelem zajištění platby za ubytování. Právním základem zpracování těchto osobních údajů je splnění smlouvy, resp. provedení opatření směřujících k jejímu uzavření. Smlouva o ubytování nebo o poskytnutí služeb s ubytováním souvisejících je uzavřena okamžikem potvrzení Vaší objednávky učiněné prostřednictvím rezervačního systému, e-mailem, telefonicky, osobně nebo jiným obdobným způsobem.

 

 

Vaše osobní údaje získáváme od Vás, a to buď přímo (prostřednictvím našeho rezervačního systému), anebo nepřímo (prostřednictvím on-line rezervačních portálů třetích stran – Booking.com, Trivago apod. – kterým jste své osobní údaje za účelem rezervace ubytování v našem penzionu sdělili).

Pokud u nás navštívíte wellness, zpracováváme následující Vaše osobní údaje: jméno a příjmení,
e-mail, telefon, datum rezervace, údaje o Vaší rezervaci (druh wellness, datum a čas rezervace, délka rezervace, teplota sauny). Vaše jméno a příjmení potřebujeme pro identifikaci při uzavření smlouvy. Váš e-mail a telefon potřebujeme před i po uzavření smlouvy (např. pro potvrzení termínu rezervace wellness, přesun či zrušení rezervace wellness apod.). Právním základem zpracování těchto osobních údajů je splnění smlouvy, resp. provedení opatření směřujících k jejímu uzavření. Smlouva o poskytnutí služeb wellness je uzavřena okamžikem potvrzení Vaší objednávky učiněné prostřednictvím rezervačního systému, e-mailem, telefonicky, osobně nebo jiným obdobným způsobem.

Vaše osobní údaje předáváme našemu dodavateli IT řešení – rezervačního systému (PREVIO s.r.o.), které zahrnuje mimo jiné rezervační systém na našich internetových stránkách, a dále naší externí účetní firmě (LTD účetní kancelář, s.r.o.). Údaje nepředáváme do třetích zemí ani mezinárodním organizacím. Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

Poskytnuté osobní údaje uchováváme po dobu 10 let po skončení ubytování / poskytnutí služby wellness.

Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte právo obrátit se na nás s žádostí o vysvětlení nebo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Vaše práva můžete uplatňovat i prostřednictvím standardizovaného formuláře dostupného na recepci našeho penzionu (Chvojová 72/1, Doudlevce, 301 00 Plzeň), příp. Vám může být zaslán na vyžádání e-mailem.

 

U Gigantu = různé ubytování na
jednom místě v Plzni

Žijte Plzeň, žijte
Evropské hlavní město kultury